Envision – Commercial

Envision er en app som brukes av leger rundt om i landet. Med envision er det mulig å dele informasjon og data om pasienter på en trygg måte. Denne reklamefilmen ble laget for en kampanje under den pågående Korona-epidemien.

Illustrasjon: Per Øyvind Weum
Animasjon: Per Øyvind Weum